تغییر نوع صندوق و تقسیم سود ماهیانه

 

سرمایه­ گذار محترم

به استحضار می­رساند نوع صندوق سرمایه­ گذاری مشترک البرز از "در سهام" به "اوراق بهادار با درآمد ثابت" تغییر یافته و در پایان هر ماه تقسیم سود دارد.

طبق ماده 2-3 امیدنامه، سرمایه­ گذاران محترم می­توانند تمام یا بخشی از سود سرمایه­ گذاری خود را مجدداً سرمایه­ گذاری نمایند. سرمایه­ گذارانی که متقاضی سرمایه­ گذاری مجدد از محل سود تخصیصی خود می­ باشند می­توانند تا پایان ساعت اداری روز سه شنبه 1398/08/28 با مراجعه به کارگزاری آمادگی خود را اعلام نمایند.

ضمناً سرکار خانم ساناز قنبری آرا به عنوان نماینده این صندوق به منظور هماهنگی و پاسخگویی به حضورتان معرفی می­گردند.(تلفن تماس مستقیم 84454003)

 

                                                                                                                                                                                                  با تشکر

                                                                                                                                                                                صندوق سرمایه ­گذاری مشترک البرز