آگهی دعوت به مجمع در ارتباط با رکن ضامن

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق  درارتباط با رکن ضامن نقدشوندگی  که در اختیار مجمع است ساعت 17:00 روز یکشنبه مورخ 1399/03/11در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.