آگهی دعوت به مجمع مورخ 99.06.29 صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق  در ارتباط با افزایش سقف واحدهای
سرمایه­ گذاری صندوق از 1.000.000 واحد به 5.000.000 واحد، اصلاح ترکیب دارایی های مجاز در امیدنامه صندوق بر اساس ابلاغیه شماره 12020172 مورخ 17/06/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مواردی که در  اختیار مجمع است ساعت 15 روز شنبه مورخ 1399/06/29در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.