آگهی دعوت به مجمع اصلاح ترکیب دارایی های مجاز صندوق مورخ 1399.09.09

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق  در ارتباط با اصلاح ترکیب دارایی های مجاز در امیدنامه صندوق بر اساس ابلاغیه شماره 12020174 مورخ 1399.08.12 سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مواردی که در  اختیار مجمع است ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1399/09/09در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه مفتاح پلاک 31 برگزار می گرد.