تعدیلات صندوق مورخه 1395/10/14

احتراماً به استحضار می رساند طبق ماده ٣٩ اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز ، مدیر سرمایه گذاری از طرف مدیر صندوق وظیفه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار صندوق را با رعایت دستور العمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری مصوب سبا را دارا می باشد.مدیر سرمایه گذاری با در نظر گرفتن مفاد بند ١-٢ دستور العمل مذکور در صورتی که " خبری مهم که بر روی قیمت سهم مؤثر است رسماً منتشر شده و پس از انتشار این خبر هنوز معامله ای بر روی سهم صورت نپذیرفته است " ،می تواند در جهت تعدیل قیمت سهم اقدام نماید.
     لذا با توجه به الزام بانک مرکزی بر رعایت استانداردهای بین المللی IFRS در تدوین صورتهای مالی و اسناد حسابرسی بانک‏ها و مشروط نمودن صدور مجوز برگزاری مجامع به ارائه صورتهای مالی جدید و اعمال ثبت های حسابداری اصلاحی و احتساب ذخایر کافی مانند اکچوئری و الزام به دریافت تائیدیه بدهی های دولت به بانکها که تاکنون از سوی بانکها به نتیجه نرسیده و موجب توقف طولانی مدت نمادهای بانکی شده است، مدیر سرمایه گذاری صندوق مشترک البرز قیمت برخی از سرمایه گذاری های خود را از تاریخ ١٤/١٠/٩٥ به ترتیب ذیل تعدیل می نماید.
     بانک ملت: با توجه به گزارش مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری مجامع عادی سالیانه منتشره در سایت کدال به تاریخ ١١/٠٧/٩٥ و الزام به اعمال ثبت های حسابداری اصلاحی و احتساب ذخایر کافی و همچنین افزایش سرمایه از محل سایر اندوخته ها به میزان ٢٥% و عدم معامله سهام جایزه در بورس، بدون در نظر گرفتن افزایش سرمایه به قیمت ١٩٣٥ ریال کارشناسی و تعدیل می گردد.
     بانک تجارت: با توجه به گزارش مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری مجامع عادی سالیانه منتشره در سایت کدال به تاریخ ٢٥/٠٧/٩٥ و الزام به اعمال ثبت های حسابداری اصلاحی و احتساب ذخایر کافی، به قیمت ٨٠٥ ریال کارشناسی و تعدیل می گردد. 
     بانک صادرات: با توجه به گزارش مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برگزاری مجامع عادی سالیانه منتشره در سایت کدال به تاریخ ١٠/٠٨/٩٥ و گزارش اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ٦ ماهه منتشره در تاریخ ٢٠/٠٩/٩٥ ، به قیمت ٨٠٥ ریال کارشناسی و تعدیل می‏گردد.
                                                                                                  با تشکر
                                                                         صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز


فایل‌ برای دانلود:
مشاهده فایل