دعوت سهامدارن ممتاز به مجمع جهت تصویب صورت های مالی

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند، مجمع این صندوق جهت تصویب صورتهای مالی سالانه منتهی به 95/10/30 و سایر مواردی که در اختیار مجمع است، ساعت ١٥روز شنبه مورخ 01/26/ ٩6 در محل تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک٥١ برگزار می شود.

با تشکر

                                                                     صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز