دعوت سهامدارن ممتاز به مجمع جهت تعیین هزینه های صندوق

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند ، مجمع این صندوق جهت تعیین هزینه های صندوق و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ، ساعت ١٦ روز شنبه مورخ96/01/26 در محل تهران ، خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه اتحاد ، پلاک ٥١ برگزار می گردد.

با تشکر

صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز