دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر هزینه های صندوق ( 96/04/24 )

به استحضار کلیه سهام داران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند، مجمع این صندوق جهت تغییر هزینه های صندوق و سایر مواردی که در اختیار مجمع است، ساعت 15 روز شنبه مورخ  96/04/24 در محل تهران، خیابان شیخ بهائی جنوبی، نبش کوچه اتحاد، پلاک ٥١ برگزار می گردد.

                                                                                             با تشکر

                                                                          صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز