دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر نحوه ی محاسبه کارمزد مدیر (1396/10/09)

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق جهت تغییرنحوه ی محاسبه کارمزد مدیر و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ساعت 14 روز شنبه مورخ 1396/10/09 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه اتحاد پلاک 51 برگزار می گردد