دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تغییر در اساسنامه (1396/10/09)

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق جهت تغییردر اساسنامه و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1396/10/09 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه اتحاد پلاک 51 برگزار می گردد .