دعوت سهامداران ممتاز به مجمع جهت تصویب صورت های مالی

به استحضار کلیه سهامداران ممتاز صندوق سرمایه گذاری مشترک البرز می رساند مجمع این صندوق جهت تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1396/10/30 و سایر مواردی که در اختیار مجمع است ساعت 14 روز شنبه مورخ 1397/02/29 در محل تهران،خیابان شیخ بهایی جنوبی ، نبش کوچه اتحاد پلاک 51 برگزار می گردد