بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 كارگزاري نهايت نگر 500 %50.00
2 فرهاد عبداله زاده 300 %30.00
3 مهدي عبداله زاده 120 %12.00
4 مهرداد عبداله زاده 80 %8.00