امیدنامه صندوق

اميدنامه صندوق سرمایه‌گذاری البرز در تاریخ 1391/12/19 به تایید سازمان بورس اوراق بهادار(سبا) رسیده و مشتمل ١٠ بند است،در این امیدنامه اهداف و استراتژیهای صندوق , ریسک سرمایه گذاری در صندوق ، انواع واحدهای سرمایه گذاری ، ارکان صندوق ، محل اقامت صندوق هزینه های سرمایه گذاری در صندوق ( انواع هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق و هزینه هایی که می باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود ) و حداقل و حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران ، ارائه گردیده است . توصیه می شود که علاقه مندان، پیش از سرمایه گذاری در صندوق امیدنامه را با دقت مطالعه فرمایند. برای دست یابی به متن کامل امیدنامه و تغییرات آن می توانید در لینک زیر کلیک نمایند .

نسخه اولیه

نسخه نهایی

تغییرات امیدنامه:

عنوان فایل
تغییرحسابرس.هزینه حسابرس، متولی.هزینه متولی، هزینه نرم افزار (مجمع94.10.26)
تغییرات امیدنامه مورخ 1392/07/15
تغییرات امیدنامه مورخ 1391/11/23
تغییرات امیدنامه مجمع مورخ 94.01.22
تغییرات امید نامه مجمع مورخ 1396/10/09
تغییرات امید نامه صندوق البرز مجمع مورخ 1396/04/24
تغییر هزینه های صندوق (مجمع مورخ 1396/01/26)
تغییر هزینه های صندوق (مجمع مورخ 02/02/93)
تغییر آدرس محل اقامت صندوق و مدیر (مجمع مورخ 02/02/93)